Eftermiddagsvisning - Torsdag

Torsdag 28 september - 26 oktober 2017, kl. 15:00 - 16:00

Följ med på en visning av museets nya utställning Kreol! Möt kreolkulturerna i Karibien och norra Sydamerika och hör mer om den svenska kolonin Saint Barthelemy och den svenska delen i den transatlantiska slavhandeln.

I och med den europeiska koloniseringen och den transatlantiska slavhandeln ledde mötena mellan amerikanska, europeiska och afrikanska kulturer i Karibien och Nord- och Sydamerika till blandade kulturuttryck som språk, musik, dans, historieberättande, religion, mat, hantverk och metoder för överlevnad.

I museet samlingar finns unika föremål som kan berätta för oss om dessa fusioner. Vad hände med folken som fördes samman? Vilka arv lever kvar idag? Vad är vodou, santeria, gumbo och jambalaya? Vilka kulturhistoriska bakgrunder har dansen salsa och kampsportsdansen capoeira? Vilka var och är maroonerna och vilka exempel finns på revolter mot de europeiska kolonialmakterna?
Utställningen berättar även om den svenska kolonin Saint Barthelemy. Den karabiska ön förvärvades av Gustav III år 1784 och var svensk koloni ända fram till 1878. Hur var livet på den karabiska ön och vilken del hade egentligen Sverige i den transatlantiska slavhandeln?
Vid vissa av torsdagsvisningarna av Kreolutställningen fokuserar vi extra på speciella teman:
5 oktober - Afrosvensk historia
12 oktober - Sveriges kolonier Nya Sverige och Saint Barthelemy
Varmt välkomna!