Tehuset Zui-Ki-Tei's Vänner

Ny ideell förening har sett dagens ljus, Tehuset Zui-Ki-Tei's Vänner.

Våren 2016 bildades den ideella föreningen Tehuset Zui-Ki-Tei's Vänner. Den har sitt ursprung i den kommitté som bildades för att hjälpa Etnografiska Museet med renoveringen av tehuset inför dess 25-års jubileum som ägde rum sommaren 2015.

Efter arbetets slutförande kände kommittéledamöterna att det vore av intresse för tehuset och dess trädgård att kommittén på något sätt fortsätter sitt arbete för tehuset.

Man beslöt att grunda en ideell förening vars uppgift ska vara att stödja Etnografiska Museet och därmed Statens Museer för Världskultur i sitt arbete med underhåll och vård av trädgård och tehus. Föreningens huvuduppgift kommer att vara att hjälpa genom att söka finansiellt stöd bland både privatpersoner och företag till olika underhållsprojekt. Och genom detta arbete även bidra till att sprida kunskap om japansk kultur i Sverige.

Privatpersoner och företag är välkomna att bli medlemmar i föreningen och på så sätt bidra till dess verksamhet.

Medlemskap för privatpersoner är 100 kr/år. Kostnad för företag är 1000 kr/år.

Avgiften sätts in på Danske Bank, bankgiro 410-4527.
Vänligen notera namn, adress, postadress och e-postadress vid inbetalningen.

Föreningens organisationsnummer: 802502-0515
Postadress:
Tehuset Zui-Ki-Tei's Vänner
c/o Etnografiska Museet
Box 27 140
102 52  STOCKHOLM
E-post: :