Konstnärliga möten
med samlingen

Konstnärliga tolkningar och performance, inspirerat av möten med våra samlingar.

Etnografiska c/o Konstfack 2015

Vad händer när konstnärliga, antropologiska och konstvetenskapliga aspekter på materiell kultur möts i ett samarbete? Hur kan Konstfack och Etnografiska museet vara resurser för varandra? I mars 2015 inleddes samarbetsprojektet Konstfack c/o Etnografiska med masterstudenter på nystartade programmet CRAFT (Keramik & Glas samt Textil), lett av professorerna Bella Rune och Agneta Linton. I september 2015 fortsatte vi, då Etnografiska museet på olika sätt gästade Konstfack. Läs mer om samarbetet här.

Broom sweeping kolam flour over a brown floor. From workshop with Dr Anna Laine at Konstfack, Stockholm, September 2015.

Artist in residence - Jacqueline Hoang Nguyen

Under september-november 2015 utforskade vår artist-in-residence Jacqueline Hoang Nguyen museets bildsamlingar med ett särskilt fokus på hur personliga och institutionella historier möts i samlingar och arkiv. Hon närmade sig samlingarna genom feministisk teori och väckte frågor om det historiska, det kollektiva och om mångkulturalism. Det handlar om att sätta fingret på berättelser som setts som betydelselösa. Här kan du se en film från projektet, av Kulturrådet:

Residenset vid Etnografiska museet är en del av SWICH - Sharing a World of Inclusion, Creativity and Heritage - ett samarbetsprojekt mellan tio europeiska världskulturmuseer som syftar till att diskutera dessa kulturarvsinstitutioners roll i att skapa medborgarskap.

Du kan följa Jacqueline Hoang Nguyens utforskande av bildsamlingarna i bloggen som finns här (på engelska).

Bildarkivet, Etnografiska museet

Möjliga världar/Possible worlds av Robert Willim

Verket är en audiovisuell elektronisk performance med utgångspunkt i eget etnografiskt material och museets samlingar. Här möts objekt, ljud och bilder ur vitt skilda sammanhang. Drömlika fragment av möjliga världar frammanas när det konkret etnografiska vävs samman med elektroniska uttryck. Uruppförande den 5 november, 2014. Nedan kan ni se en teaser av verket:

ETNOGRAFISK MASH-UP av Håkan Lidbo & Dan Spegel

Electronica-producenten Håkan Lidbo fick i uppdrag att göra en musikalisk tolkning av Etnografiska museets nya utställning Magasinet - en etnografisk skattkammare. Musiken bygger på bandade intervjuer med Sven Hedin och Sten Bergman, samt Yngve Laurells fältinspelningar från tidigt 1900-tal. Fältinspelningarna har manipulerats och omformats till svängiga beats och intervjuerna klippts sönder och klistrats ihop till någon slags rap. Videon till musiken är gjord av bildkonstnären Dan Spegel. Uruppförande den 26 oktober, 2012.

XISM

XISM var ett konstprogram som löpte parallellt med utställningen Vodou på Etnografiska museet under våren och sommaren 2011. Curator var BLOT - kollektivet som består av konstnärerna Roberto N. Peyre och Joyce Ip. I anslutning och förhållande till utställningen skapades ytterligare dimensioner genom möten mellan svenska och haitiska konstnärer, musiker, forskare, teoretiker och aktivister. Konstprogrammet XISM skapade diskussion och praktik i relation till heliga objekt i en sekulär ram. Vad gör konsten med etnografin och religionen? Vad är konst i en så kallad postsekulär kultur? Vad gör etnografin och konsten med oss i ett sådant ramverk? Hur praktiseras etnografi, konst och religion? Vilken roll spelar det oändligt komplexa Haiti och den haitiska vodoun i den ekvationen?

Medverkande konstnärer var Josef Bull, Nadine Byrne, Valeria Montti Colque, Steven Cuzner, Leif Elggren, Magnus Mattsson, Robert August Peterson och Atis Rezistans: André Eugène, Jean Hérald Celeur och Racine Polycarpe. Pågick 16 april - 21 aug 2011.

Programbladet XISM (PDF-dokument, 4,0 MB)
Verkbeskrivningar (PDF-dokument, 33 kB)

Performance