Kolam - workshop under ledning av intendenten och konstnären Anna Laine

Etnografiska c/o Konstfack 2015

Vad händer när konstnärliga, antropologiska och konstvetenskapliga aspekter på materiell kultur möts i ett samarbete? Hur kan Konstfack och Etnografiska museet vara resurser för varandra?

I mars 2015 inleddes samarbetsprojektet Konstfack c/o Etnografiska med masterstudenter på nystartade programmet CRAFT (Keramik & Glas samt Textil), lett av professorerna Bella Rune och Agneta Linton. I september 2015 fortsatte vi, då Etnografiska museet på olika sätt gästade Konstfack.

Det var studenterna på årskurs 1 på Konstfacks nystartade masterprogram CRAFT som mötte museet och flera av dess medarbetare i mars. Genom visningar, föredrag och laborativa övningar undersökte studenterna platsen, museets samlingar som globalt referensbibliotek och utställningar ur ett mångfacetterat, lekfullt och normkritiskt perspektiv. Det erbjöds också möjligheter för allmänheten att följa och delta i en del av processerna.

I september var syftet att i samarbete med lärare och ettorna på masterprogrammet CRAFT genom kritiska och undersökande resonemang och workshops fortsätta diskutera hur museer i allmänhet, och Etnografiska museet i synnerhet, kan vara en plats för konstnärligt forskning och interventioner från gästande konstnärer och hantverkare. Vilka olika aspekter kan finnas på materiell kultur och hur kan ett riktigt utbyte se ut mellan de båda institutionerna – hur skulle Konstfack kunna vara en resurs för museet?

Samarbete med Konstfack och professor Bella Rune, professor Zandra Ahl och gästlärare Katarina Sjögren. Från Världskulturmuseerna deltog intendenterna Michael Barrett, Lotten Gustafsson Reinius och Anna Laine samt konstnär Jacqueline Hoang Nguyen, Artist in Residence vid Etnografiska museet under september till november 2015.

Koordinatorer: bildintendent och konstnär Anna Laine och intendent Petra Holmberg.

Konstfack - University College of Arts, Crafts and Design