En lastbil bogseras ur floden. Mongoliet, 1930-talet. Hedinsamlingarna.

Etnografiska museets foto-, film- och bildsamlingar

Etnografiska Museet förvaltar betydande fotosamlingar, sannolikt mer än en halv miljon bilder. De äldsta är från 1860-talet medan nya ständigt adderas till samlingarna. De finns i form av framkallade bilder, monterade eller omonterade, i åtskilliga fall insatta i album. Originalen finns som negativ och positiv i alla historiska tekniker och former, som t.ex. glasnegativ, stereoskop och skioptikonbilder.

De dokumenterar museets historia; dess byggnader, personal, utställningar, samlingar och programverksamhet. De dokumenterar fjärran länder och kulturer, i många fall förknippade med svenska expeditioner och världsomseglingar. De skildrar missionens och annan svensk verksamhet i avlägsna områden, och Paul Lieberenz med filmkamera, Inre Mongoliet, 1927.de utgör en omfattande porträttsamling. Ofta är de i sin tur kopplade till andra samlingar och arkivhandlingar som museet förvaltar, varigenom de kontextualiserar dessa. Samlingarna har antingen skapats inom museets egen ram, införskaffats för att berika samlingarna eller donerats till museet av samma skäl. Museet hanterar åtskilliga berömda samlingar; från Vanadis världsomsegling 1883-85, efter Sven Hedin, Sten Bergman, Eric von Rosen, Marianne Greenwood, Gustaf Nordenskiöld, Didrik Bildt, Ida Trotzig, Folke Cronholm, tidiga missionärer - för att bara nämna några.

Etnografiska Museet förvaltar ett antal äldre filmer, av nitrat och acetat i olika format, av etnografisk eller allmänt dokumentär karaktär. De hänför sig bl.a. till svenska expeditioner eller svensk missionsverksamhet.

Etnografiska Museet förvaltar även betydande samlingar av bilder; målningar, porträtt, teckningar, akvareller och kartor; bl.a. Sven Hedins och Ossian Elgströms stora samlingar av egna verk.