Bibliotekets samlingar

Bibliotekets samlingar innehåller litteratur främst om utomeuropeiska kulturer och ursprungsbefolkningar inom ämnen som etnografi, antropologi, arkeologi, religions- och konsthistoria. Speciellt väl representerad är litteratur som handlar om materiell kultur och som beskriver etnografiska föremål. Även ämnen som konst och konsthantverk, textilier och klädedräkt i utomeuropeiska kulturer tillhör bibliotekets bevakningsområden. Här finns både vetenskaplig och populärvetenskaplig litteratur, totalt ca 45 000 böcker och tidskrifter. Bibliotekets samling av utställningskataloger från etnografiska museer runt om i världen är omfattande.

AFRIKA

För den som intresserar sig för traditionell afrikansk konst är Etnografiska museets bibliotek den plats som har mest att erbjuda i hela landet. Här finns viktiga tidskrifter i ämnet samt ett stort antal monografier. Förutom utställningskataloger finns speciallitteratur, bl. a. äldre reselitteratur från Afrika samt äldre missionslitteratur. Bland den nyare litteraturen dominerar monografier med inriktning mot Afrikas materiella kultur. I biblioteket finns också översiktsverk som gör att man kan orientera sig om bl. a. folkgrupper, språk, kulturhistoria och byggnadsstilar.

AMERIKA

Etnografiska museets biblioteks bestånd av litteratur om inuiter (eskimåer) och ursprungsbefolkningarna i Nord- och Sydamerika är omfattande. Här finns böcker och tidskrifter som behandlar dessa folks arkeologi, etnografi, historia, religioner, teknologi, konst och hantverk. Böckerna är indelade i följande områden: det arktiska området, Nordamerika (norr om Mexiko), Centralamerika, Karibien och Sydamerika.

Här finner man information om t.ex. de förkolumbiska kulturerna, konst och arkitektur, om kända hövdingar och krigare samt om indiankrigen i Nordamerika, om schamanism och om andra religiösa företeelser, om nutida konst och hantverk samt om ursprungsbefolkningens sociala, ekonomiska och politiska situation. Biblioteket har även flera uppslagsverk som täcker dessa teman.

ASIEN

Den litteratur i Etnografiska museets bibliotek som behandlar Asien består dels av böcker som har köpts in och dels av böcker som har donerats till biblioteket av kända svenska Asienforskare. Merparten av litteraturen behandlar Ost- och Centralasien (Kina-Tibet-Japan) men här finns även litteratur om Sydasien, om Indien, Bangladesh, Pakistan, Nepal, Bhutan, Sri lanka, och Burma. Boksamlingarna speglar museets föremålssamlingar och den forskning som bedrivits vid museet. Det medför att beståndet är något mindre omfattande vad gäller Väst-, Syd- och Sydostasien, Indonesien, liksom det Sibiriska området. Bibliotekets bestånd av utställningskataloger och tidskrifter förstärker täckningen av den asiatiska kontinenten.

UNIKA BOKDONATIONER

Etnografiska museets bibliotek har fått flera bokdonationer som är av stort värde för museets arbetsfält. Bland särskilda samlingar kan nämnas Sigvald Linnés bibliotek med arkeologi och förkolumbisk konst från Centralamerika samt Björn Strands boksamling om Nordamerikas ursprungsbefolkning. Genom Camilla Hollanders bokdonation har beståndet i biblioteket förstärkts gällande Sydostasien och Indonesien. Här finns även Otto Wigardts boksamling om te och dess historia. Karl-Erik Larssons omfattande donation har bl.a. utökat samlingen om Oceanien.

SVEN HEDINS BIBLIOTEK

Sven Hedins Bibliotek förvaltas av Sven Hedins Stiftelse. Den litteratur som berör hans resor och vetenskapliga arbete finns deponerad på Etnografiska museet. Samlingen omfattar ca 3 000 böcker och särtryck och utgör en av landets absolut främsta samlingar vad gäller äldre litteratur om Ost- och Centralasien. Även Iran (Persien), Kaukasus och Sydasien är väl representerade.

Här finns en närapå komplett samling av västerländsk litteratur om Tibet från de allra äldsta trycken (1624) fram till Hedins död 1952.

Till samlingarna har sedan förts närmare 1 000 volymer donerade av Sven Hedins medarbetare eller inköpta för att fylla luckor i samlingen. Till Sven Hedins bibliotek hör även en nästan komplett samling av ca 500 publikationer av hans egna verk, liksom översättningar av dessa till en mängd andra språk. Därtill finns en ständigt uppdaterad sektion med bibliografier och monografier om Hedin.