Asiensamlingarna

För mer än tusen år sedan gjordes de första kända svenska resorna öster ut mot Asien, och nya världar öppnades för den framväxande svenska nationen. Från nedtecknad historia och sagor, texter på runstenar och föremål från fjärran länder kan vi rekonstruera vikingarnas resor genom Ryssland till länderna kring och sannolikt bortom Kaspiska havet.

Under tidig medeltid började pilgrimer färdas till de heliga platserna i Palestina och under Gustav Vasas regeringstid togs de första diplomatiska kontakterna med Ryssland, Turkiet och Persien. Karl XII:s krigståg i österled sände landsmän långt in i Sibirien och ned mot Främre Orienten. Linnés lärjungar sändes ut i världen för att dokumentera den för sin lärare. De etnografiska samlingar finns idag på det Etnografiska museet i Stockholm.

Det Levantiska kompaniet förde svenskar till Medelhavets östra kuster medan det Ostasiatiska kompaniet gjorde Kina och länderna efter sjövägen dit kända i Sverige. Varor och föremål fördes hem till hov, adelshus och borgarhem - och i förlängningen till museer1800-talet och dess övergång i 1900-talet var vetenskapsmännens, upptäckarnas, världsutställningarnas och världsomseglingarnas tid. Utställningar på kontinenten visade upp kolonialmakternas fjärran besittningar och underströk önskan att skapa motsvarande utställningar och i deras förlängning ett etnografiskt museum i Sverige. Eugenies, Vegas och Vanadis långa seglatser berörde alla Asien och avsatte sig, liksom Sven Hedins och hans efterföljares expeditioner, i museets samlingar. Missionsfält öppnades i Ryssland, Kaukasus, Persien, Sinkiang, Inre Mongoliet, Kina och Indien. Deras omfattande etnografiska samlingar tas i dag hand om av detta museum.

I industrialismens efterföljd spreds svenska företag, produkter och entreprenörer över Asien. Svenskar kom att vakta fyrar, reglera floder och organisera karantäner i Kina, öppna handelshus i Japan, driva plantager på Ceylon och Malackahalvön, bygga järnvägar i Turkiet och Kina, projektera dammar i Pakistan och räkna på Rangoons vattenförsörjning. I många fall förde de föremål med sig hem, som gåvor, som minnen, vilka i dag minner om hur världen därute sakta men säkert blev en del av världen här hemma.

Av museets drygt 3300 samlingar innehåller 1207 samlingar enbart eller till del material från Asien, inklusive Sydostasien och den Indonesiska övärlden. Det exakta antalet föremål kommer att kunna fastställas först då en total digital inventering och registrering slutförts, men torde ligga kring 75 000 nummer. Samlingarna täcker områden från Turkiet i väster till Japan, Filippinerna och Indonesien i öster, från den sibiriska ishavskusten i norr över Centralasiens öknar till Sri Lanka i söder.