Samlingarna på Etnografiska museet bjuder ofta på överraskningar. Detta föremål från Sydamerika ingår i den stora Silva Castro-samlingen från 1865.

Dubbelkontinenten Amerika

Etnografiska museet har omfattande samlingar från ursprungsbefolkningarna i Nord-, Mellan- och Sydamerika och även från inuiterna (eskimåerna) i Alaska och på Grönland. Ett av många skäl till detta bestånd är att svenska forskare från olika vetenskapliga discipliner var tidigt ute på fältet.

Museets förkolumbiska samlingar är berömda. Arkeologen Carl V. Hartman (1862-1941), lade med sina epokgörande utgrävningar 1896-1897 grunden för den vetenskapliga arkeologin i Costa Rica, och Sigvald Linné (1899-1986) blev mest känd för sina uppmärksammade utgrävningar på 1930-talet i den forna "indianstaden" Teotihuacan (150 f.Kr. – 700 e.Kr) i Mexikodalen.

Intresset bland svenska "amerikanister", det vill säga indianforskare, har inte enbart gällt de förkolumbiska civilisationerna med deras storartade arkitektur, konsttraditioner och långtgående intellektuella landvinningar, utan lika mycket de nutida indianfolkens etnografi. Den legendariske Erland Nordenskiöld (1877-1932) angav med sin solidariska känsla för indianerna tonen i början på 1900-talet och har inspirerat kommande generationer svenska indianforskare. Museets omfattande etnografiska samlingar är representativa för samtliga indianska kulturområden, dock med undantag för det subarktiska området varifrån museet har få samlingar.