Benin City

År 1897 intog engelsmännen staden Benin i östra Nigeria, avsatte kungen och tömde palatset på dess konstskatter. Över 2 000 konstföremål skeppades till England där en del såldes på auktion för att bekosta krigsföretaget mot Benin. När bronserna kom till Europa var det som krigstroféer och kuriosa. Snart skulle de erkännas som mästerverk.

Idag är Beninföremålen spridda på museer och i konstsamlingar världen över. Men det betyder inte att Nigeria saknar exempel på hovkonsten från Benin. I slutet av 1940-talet och under 1950-talet köpte den engelska kolonialförvaltningen in föremål på auktioner för Nigerias räkning och idag finns det en stor och representativ samling i landet. I den brandskattade staden Benin gömdes en del föremål undan när de engelska trupperna närmade sig staden. En del av dessa återfinns nu i det kungliga palatset medan andra visas på det lokala museet. Där finns också arkeologiskt material, som grävts fram på senare år.

Minneshuvud i brons, 1600-tal. 1907.44.0383Detta minneshuvud i brons från 1600-talet är i nästan naturlig storlek. Huvudbonaden föreställer en huvliknande krona av korallbitar knutna i nätmönster. Också kungens krage är i verkligheten gjord av korallstycken. När en kung dog lät hans efterträdare ställa i ordning ett altare till den avlidnes minne där minneshuvudet placerades tillsammans med andra rituella föremål. Kungen var en förbindelselänk mellan förfäderna och folket och de avlidna regenternas andar ansågs kunna påverka de levandes välfärd.

Etnografiska museets Beninsamling är till största delen en donation från en privatperson i Tyskland, professor Hans Meyer (1858-1929). 1907 skänkte han museet 614 föremål från olika delar av världen. I gengäld fick han Nordstjärneorden från det svenska hovet.