Kreolmonter

Från och med 6 september till våren 2018 finns en ny monter i museet med tema Kreol! Möt kreolkulturerna i Karibien och norra Sydamerika!

I och med den europeiska koloniseringen och den transatlantiska slavhandeln ledde mötena mellan amerikanska, europeiska och afrikanska kulturer i Karibien och Nord- och Sydamerika till blandade kulturuttryck som språk, musik, dans, historieberättande, religion, mat, hantverk och metoder för överlevnad.

I museet samlingar finns unika föremål som kan berätta för oss om dessa fusioner. Vad hände med folken som fördes samman? Vilka arv lever kvar idag? Vad är vodou, santeria och jambalaya?

Utställningen berättstoriar även om den svenska kolonin Saint Barthelemy. Den karibiska ön förvärvades av Gustav III år 1784 och var svensk koloni ända fram till 1878.

Hur var livet på den karibiska ön och vilken del hade egentligen Sverige i den transatlantiska slavhandeln?

Montern kommer även att användas för pedagogik och programpunkter kopplade till temat Kreol.

KOLLA IN DESSA RELATERADE PROGRAM!

Afrosvenska historieveckan: kväll om afrosvenskar
Afrosvenska historieveckan: Sverige och slavhandeln
Skönhetsfestival
Frihetsdagen - Familjesöndag
Familjesöndag - Tema Karibien