Kreol

Från och med 6 september till våren 2018 finns en ny monter i museet med tema Kreol! Möt kreolkulturerna i Karibien och norra Sydamerika!

I och med den europeiska koloniseringen och den transatlantiska slavhandeln ledde mötena mellan amerikanska, europeiska och afrikanska kulturer i Karibien och Nord- och Sydamerika till blandade kulturuttryck som språk, musik, dans, historieberättande, religion, mat, hantverk och metoder för överlevnad.

I museet samlingar finns unika föremål som kan berätta för oss om dessa fusioner. Vad hände med folken som fördes samman? Vilka arv lever kvar idag? Vad är vodou, santeria och jambalaya?

Utställningen berättar även om den svenska kolonin Saint Barthelemy. Den karibiska ön förvärvades av Gustav III år 1784 och var svensk koloni ända fram till 1878.

Hur var livet på den karibiska ön och vilken del hade egentligen Sverige i den transatlantiska slavhandeln?

Montern kommer även att användas för pedagogik och programpunkter kopplade till temat Kreol.

RELATERADE Visningar och program

21 jan – 10 juni Familjesöndagar - kreoltema

14 feb kl 17.30 Mardi gras, karneval & vodou - kvällsvisning

25 feb, 27-28 feb & 1-4 mars Sportlov med karnevalstema

28 feb kl 17.30 Kreolvisning

1 mars kl 15.00 Kreolvisning

8 mars kl 15.00 Mary, Marie och Anne – historiska kvinnor i Karibien - visning

14 mars kl 17.30 Kreolvisning

15 mars kl 15.00 Kreolvisning

21 mars kl 17.30 Kreolvisning

22 mars kl 15.00 Kreolvisning

28 mars kl 17.30 Kreolvisning

29 mars kl 15.00 Kreolvisning

1 april, 3-8 april Påsklov med pirat-tema

4 april kl 17.30 Kreolvisning

5 april kl 15.00 Kreolvisning