Bergrummets historia

Bergrummet har ett av Stockholms bästa lägen, mitt på Skeppsholmen i centrala Stockholm. Det imponerande Bergrummet består av ett omfattande tunnelsystem på ca 1000 kvm. Tunnlarna ingick ursprungligen i ett militärt försvar från 1939-40 för att användas under andra världskriget. Platsen var fram till 1960-talet en del av den svenska flottans huvudbas.

Tunnlarna utgör en perfekt underjordisk scenografi för arkeologiska utställningar och gör det samtidigt möjligt att skapa en passande miljö med unik atmosfär för den typ av föremål som Bergrummet används för. Idén till att använda Bergrummet som utställningslokal föddes under ett möte mellan Världskulturmuseerna och Statens fastighetsverk i september 2008. Bergrummets fysiska läge och det då planerade utställningsinnehållet, med delar av Kinas berömda terrakottaarmé, var en stor lockelse som inte gick att motstå.

När utställningen om Kinas terrakottaarmé öppnades i augusti 2010 var det första gången som Bergrummet visades publikt och användes för en större utställning. Utställningen sågs av över 350 000 besökare och blev Sveriges mest besökta utställning. Världkulturmuseerna fortsatte att producera stora världsutställningar i Bergrummet fram till 2016.

Läs om utställningarna Världskulturmuseerna visade i Bergrummet.

Obs! Septemnber 2017 flyttade Tido Collection of Toys & Comics in i Bergrummet. Information om deras verksamhet hittar ni på www.bergrummet.com