Foto: Tony Sandin

Fokus på barn

Barn och ungdomar är särskilt viktiga besökare för Världskulturmuseerna och vår utgångspunkt är barns och ungas rätt till en global historia och framtid.

Vi strävar efter att bli en naturlig referenspunkt för kunskapssökande och inspiration samtidigt som vi vill få in barns och ungas perspektiv i vår verksamhet och påverkas av dem. Målet är att i mötet mellan Världskulturmuseernas verksamhet och barn och unga ska båda parter utvecklas i ett ömsesidigt kontinuerligt lärande.