BUS-strategi

Världskulturmuseernas strategi för barn- och ungdomsverksamhet utgår från och betonar de rättighetsprinciper som stadgas i FN:s barnkonvention.

Omsatt till vårt innehållsmässiga verksamhetsområde har vi utifrån dessa principer valt att använda formuleringen alla barns och ungas rätt till en global historia som en grund för att navigera i samtiden och forma en hållbar framtid, som ledstjärna för vårt arbete.

Metodmässigt innebär ett rättighetsbaserat arbetssätt inom vårt område bland annat utvecklandet av ett medvetet förhållningssätt när det gäller (Världs)kultur för, med och av barn. För att internt synliggöra verksamhet som förverkligar dessa innehålls och metodaspekter införs från och med 2012 en så kallad barn- och ungdomsstrategisk certifiering (BUS-certifiering) i vår verksamhet.

Strategi för barn och ungdomsverksamhet (PDF-dokument, 298 kB)