Ingen kan leva helt ensam -
alla behöver vi varandra!

Tillsammans är en ny utställning om det underbara och det svåra i att vara med andra. I en värld med grottor, berg och regnbågar möter du 1000 föremål från en svunnen tid. Kom och upptäck tillsammans!

Tillsammans visas på Världskulturmuseet som ligger mitt i Göteborg. Läs mer på museets egen hemsida.