Den nordamerikanska ursprungsbefolkningen levde av jakt, fiske och jordbruk. Men vad gjorde de när de var lediga?

Förr i tiden var det ibland svårt att skilja på vad som var "fritid" och vad som var "arbetstid". Under lekarna kunde man lära sig nyttiga saker! I kurragömma lärde man sig att spåra och i pilkastning övade man upp sin pricksäkerhet.

Bläddra vidare för att läsa om jättegamla lekar, som är populära än idag.