Gudarna i templet

Det är egentligen bara kungen, farao, som kan möta en gud ansikte mot ansikte. Men eftersom han inte kan vara i alla tempel i hela landet samtidigt får präster hoppa in i hans ställe.

Det finns många gudar och de är viktiga i människornas liv. Ofta visar de sig i form av djur. Därför ses djuren som speciella och heliga. Exempel på heliga djur är lejonet, gamen, katten, falken, krokodilen och ibisfågeln.

Hoppa till sida:

  1. 1
  2. 2 (här är du nu)