Templet vid pyramiden

Nedanför varje pyramid finns ett tempel. Tanken är att det ska finnas präster och ceremonier där i all framtid. På så vis vill man vara säker på att farao får framgång i nästa liv. Läs mer om templet här.

Hoppa till sida:

  1. 1
  2. 2
  3. 3 (här är du nu)